Notikumi

01.04.2020
namsaimnieks

SIA ”DOBELES NAMSAIMNIEKS” informē, ka sākot no 2020. gada 1. aprīļa dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019.gadu (3.pielikums).
Pārskats ir pieejams klientiem mājaslapā www.dobelesnamsaimnieks.lv.

13.03.2020
namsaimnieks

Saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 izplatības dēļ, SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” no šī gada 13. marta pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, tajā skaitā pārtraukta uzņēmuma kases darbība (līdz turpmākajiem paziņojumiem)!

Par saņemtajiem pakalpojumiem lūdzam norēķināties ar Interneta starpniecību.

14.02.2020
namsaimnieks

Pašvaldība veic valsts dzīvojamo māju privatizāciju, bet to ilgtermiņa apsaimniekošana nav pašvaldības darbības funkcija.

06.01.2020
paziņojumi

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2019.gada 27. decembra lēmumu Nr.312/14 un SPRK lēmumu Nr. 9 no 17.01.2019.“Par SA apglabāšanas pakalpojuma tarifu ar dabas resursu nodokli “, no 2020. gada 1. februāra maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,  dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras objektu uzturēšanu Dobeles novadā,  tiek noteikta 19.12 EUR par 1 m3 bez PVN.

Lapas