Iepirkumi

Sākot ar 2023.gada 1.janvāri visa aktuālā informācija par  SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" publiskajiem iepirkumiem (izņemot cenu aptaujas) ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), uzklikšķinot uz šīs saites: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3275

Izsludināts ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
19.01.2023 Cenu aptauja Dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana 25.01.2023 Pabeigts
28.11.2022 DN_2022/21 SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana 08.12.2022 Pabeigts
15.11.2022 DN_2022/20 Sniega tīrīšana no SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pagalmu braucamās daļas 28.11.2022 Pabeigts
01.11.2022 Cenu_aptauja Lietus ūdens tekņu tīrīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā 07.11.2022 Pabeigts
01.11.2022 Cenu_aptauja Jumtu un jumtu teknes tīrīšana no sniega, ledus un lāstekām 07.11.2022 Pabeigts
29.06.2022 DN_2022/19 Elektroapgādes tīklu, sadales sistēmu un elektronisko sakaru sistēmu vizuālā apsekošana 09.07.2022 Pabeigts
04.07.2022 DN_2022/17 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dobelē, ūdens apgādes, kanalizācijas un apkures inženierkomunikāciju tehniskā apsekošana 14.07.2022 Pabeigts
01.06.2022 Cenu aptauja “SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” autotransporta tehniskā apkope
un remonts”
03.06.2022 Pabeigts
27.05.2022 DN_2022/16 Elektroapgādes apsaimniekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos 10.06.2022 Pabeigts
19.04.2022 DN_2022/15 Siltummezgla izbūve 29.04.2022 Pabeigts
19.04.2022 DN_2022/14 Ēkas cokola un betona apmales
remontdarbi
29.04.2022 Pabeigts
19.04.2022 DN_2022/13 Ēku balkonu konstrukciju tehniskā apsekošana Dobelē 29.04.2022 Pabeigts
19.04.2022 DN_2022/12 Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 29.04.2022 Pabeigts
08.04.2022 DN_2022/11 Elektroapgādes apsaimniekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos 21.04.2022 Pārtraukts
08.04.2022 DN_2022/10 Siltummezglu attālinātās vadības uzstādīšana 26.04.2022 Pabeigts
17.03.2022 DN_2022/9 Zāles pļaušana Dobeles pilsētas un novada teritorijā 29.03.2022 Pabeigts
14.03.2022 DN_2022/8 Jumta seguma remonts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā 24.03.2022 Pabeigts
14.03.2022 DN_2022/7 Dūmvadu, dūmkanālu un ventilācijas kanālu ar sodrēju pazīmēm tīrīšana un remonts daudzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā 24.03.2022 Pabeigts
02.03.2022 DN_2022/6 Darbinieku veselības apdrošināšana 14.03.2022 Pabeigts
14.01.2022 DN_2022/5 Dobeles novada pašvaldības dzīvojamā fonda elektrisko radiatoru montāža un elektroinstalācijas mērījumu pārbaude 25.01.2022 Pabeigts
18.01.2022 DN_2022/4 Mājas galvenās un uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā 09.02.2022 Pabeigts
14.01.2022 DN_2022/3 PVC logu un metāla ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās 25.01.2022 Pabeigts
18.01.2022 DN_2022/2 SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” pārvaldāmo māju kāpņu telpu kopšana 08.02.2022 Pabeigts
12.01.2022 DN_2022/1 Darbinieku veselības apdrošināšana 25.01.2022 Pārtraukts
23.11.2021 Cenu_aptauja Jumtu un jumtu teknes tīrīšana no sniega, ledus un lāstekām 07.12.2021 Pabeigts
15.11.2021 Cenu_aptauja Dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana 23.11.2021 Pabeigts
05.11.2021 DN_2021/20 Sniega tīrīšana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pagalmos no braucamās ceļa daļas 22.11.2021 Pabeigts
13.11.2021 DN_2021/24 Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā 02.12.2021 Pārtrauts
29.10.2021 DN_2021/23 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju gāzes iekšējo tīklu revīzija Dobelē, Dobeles novadā 10.11.2021 Pabeigts
29.09.2021 DN_2021/22 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju gāzes iekšējo tīklu revīzija Dobelē, Dobeles novadā 06.10.2021 Izbeigts bez rezultāta
24.09.2021 DN_2021/21 Elektroapgādes apsaimniekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos 05.10.2021 Pabeigts
21.09.2021 DN_2021/19 Remontdarbu un  SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS"
apsaimniekojamo ēku un teritorijas uzturēšanai
nepieciešamo materiālu iegāde
12.10.2021 Pabeigts
17.08.2021 DN_2021/18 Degvielas iegāde SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” vajadzībām 03.09.2021 Pabeigts
19.07.2021 DN_2021/17 Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde 05.08.2021 Pabeigts
28.06.2021 DN_2021/16 Jumta seguma remonts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē 09.07.2021 Pabeigts
28.06.2021 DN_2021/15 Daudzīvokļu dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi Dobelē 08.07.2021 Pabeigts
25.05.2021 DN_2021/14 Jumta seguma remonts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē 04.06.2021 Pārtraukts
17.05.2021 DN_2021/13 Lietus ūdens tekņu tīrīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā 15.06.2021 Pabeigts
27.04.2021 DN_2021/12 SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” iekšpagalma bruģēšana 11.05.2021 Pabeigts
27.04.2021 Cenu_aptauja Skolas ielas 5, Dobelē Saimniecības ēkas demontāža 05.05.2021 Pabeigts
15.04.2021 DN_2021/11 Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dobeles pilsētā un novadā 28.04.2021 Pabeigts
13.04.2021 DN_2021/10 PVC logu un metāla ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās 23.04.2021 Pabeigts
01.04.2021 DN_2021/9 Zāles pļaušana Dobeles pilsētā un novadā 14.04.2021 Pabeigts
26.03.2021 DN_2021/8 Dūmvadu, dūmkanālu un ventilācijas kanālu ar sodrēju pazīmēm tīrīšana un remonts daudzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā 12.04.2021 Pabeigts
30.03.2021 DN_2021/6 Dobeles novada pašvaldības dzīvojamā fonda elektrisko radiatoru montāža un elektroinstalācijas mērījumu pārbaude 19.04.2021 Pabeigts
18.03.2021 DN_2021/5 Mājas galvenās un uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā 31.03.2021 Pabeigts
03.03.2021 Cenu aptauja Būvprojekta izstrāde par kopējā elektrotīkla pieslēguma ierīkošanu ēkai “Pavasari”, Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā 12.03.2021 Pabeigts
04.02.2021 Cenu_aptauja Dzīvokļa kosmētiskais remonts 12.02.2021 Izbeigts bez rezultāta
27.01.2021 DN_2021/2 Darba apģērbu un apavu piegāde SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" darbinieku vajadzībām 18.02.2021 Pabeigts
18.01.2021 DN_2021/1 Darbinieku veselības apdrošināšana 04.02.2021 Pabeigts
27.10.2020 Cenu_aptauja Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 05.11.2020 Izbeigts bez rezultāta
19.10.2020 Cenu_aptauja Dzīvokļa kosmētiskais remonts 30.10.2020 Izbeigts bez rezultāta
29.06.2020 DN_2020/13 Daudzdzīvoķļu dzīvojamo māju un balkonu atjaunošana 10.07.2020 Pabeigts
19.06.2020 DN_2020/12 Elektroapgādes sistēmu mērījumi 02.07.2020 Pabeigts
19.06.2020 DN_2020/11 Elektrisko radiatoru uzstādīšaana, elektroinstalācijas projekta izstrāde un montāža 02.07.2020 Pabeigts
19.06.2020 Cenu_aptauja Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krasta ielā 11, Dobelē
gala sienas siltināšanas tehniskās dokumentācijas
(būvprojekta/apliecinājuma kartes) izstrāde
03.07.2020 Pabeigts
12.05.2020 DN_2020/10 „SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” autotransporta tehniskā apkope un remonts” 26.05.2020 Pabeigts
11.05.2020 Cenu aptauja Būvprojekta izstrāde “Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pievadu izbūve ” 19.05.2020 Pabeigts
30.03.2020 DN_2020/9 Zāles pļaušanas pakalpojumu sniegšana Dobeles pilsētas un novada teritorijā 15.04.2020 Pabeigts
27.03.2020 DN_2020/8 Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 14.04.2020 Pabeigts
16.03.2020 DN_2020/7 Mājas galvenās elektrosadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija 27.03.2020 Pabeigts
12.03.2020 DN_2020/6 Elektroapgādes sistēmu mērījumi 25.03.2020 Pārtraukts
12.03.2020 DN_2020/5 Elektrisko radiatoru uzstādīšaana, elektroinstalācijas projekta izstrāde un montāža 25.03.2020 Pārtraukts
28.02.2020 DN_2020/4 PVC logu un metāla ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās 10.03.2020 Pabeigts
21.02.2020 DN_2020/3 Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 11.03.2020 Pārtraukts
27.01.2020 Cenu_aptauja SIA "Dobeles namsaimnieks" zāles remonts 07.02.2020 Pabeigts
17.01.2020 DN_2020/2 Darbinieku veselības apdrošināšana 29.01.2020 Pabeigts
14.01.2020 DN_2020/1 Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts 28.01.2020 Pabeigts
30.10.2019 Cenu_aptauja Ēku vizuālās apsekošanas atzinumu un dokumnetācijas sagatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā 06.11.2019 Pabeigts
09.10.2019 DN_2019/11 Elektrisko radiatoru uzstādīšaana, elektroinstalācijas projekta izstrāde un montāža 21.10.2019 Pabeigts
30.09.2019 DN_2019/10 Elektrisko radiatoru uzstādīšaana, elektroinstalācijas projekta izstrāde un montāža 14.10.2019 Pārtraukts
26.09.2019

DN_2019/9

„Par degvielas iegādi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” vajadzībām 07.10.2019 Pabeigts
16.09.2019 DN_2019/8 Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde 27.09.2019 Pabeigts
09.09.2019 DN_2019/7 Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde 20.09.2019 Pārtraukts
03.09.2019 Cenu_aptauja Elektroapgādes avāriju novēršana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos Dobeles pilsētā un novadā 12.09.2019 Pabeigts
29.07.2019 DN_2019/6 Zāles pļaušanas pakalpojumu sniegšana Dobeles pilsētas un novada teritorijā 12.08.2019 Pabeigts
21.05.2019 DN_2019/5 Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts 03.06.2019 Pabeigts
07.05.2019 DN_2019/4 Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts 20.05.2019 Pārtraukts
18.03.2019 DN_2019/3 Zāles pļaušanas pakalpojumu sniegšana Dobeles pilsētas un novada teritorijā 29.03.2019 Pabeigts
30.01.2019 DN_2019/2 Darbinieku veselības apdrošināšana 11.02.2019 Pabeigts
31.01.2019 DN_2019/1 Elektroapgādes sistēmu mērījumi 22.02.2019 Pabeigts
27.12.2018 DN_2018/9 Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 17.01.2019 Pabeigts
14.08.2018 DN_2018/8 PVC logu un metāla ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās 27.08.2018 Pabeigts
25.07.2018 DN_2018/7 Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 2. kārta 06.08.2018 Pabeigts
28.06.2018 DN_2018/6 Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 2. kārta 10.07.2018 Pārtraukts
08.06.2018 DN_2018/5 Zāles pļaušanas pakalpojumu sniegšana Dobeles pilsētas un novada teritorijā 19.06.2018 Pabeigts
15.05.2018 DN_2018/4 Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts 28.05.2018 Pabeigts
22.03.2018 DN_2018/3 Zāles pļaušanas pakalpojumu sniegšana Dobeles pilsētas un novada teritorijā 05.04.2018 Pabeigts
22.03.2018 DN_2018/2 Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 05.04.2018 Pabeigts
29.01.2018 DN_2018/1 Darbinieku veselības apdrošināšana 09.02.2018 Pabeigts
23.11.2017 DN_2017/12 Vieglā pasažieru transporta (automobīļa) ilgtermiņa noma 11.12.2017 Pabeigts
25.09.2017 DN_2017/11 PVC logu un metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājās Dobeles novadā 06.10.2017 Pabeigts
25.09.2017 DN_2017/10 „Par degvielas iegādi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” vajadzībām 06.10.2017 Pabeigts
13.09.2017 DN_2017/9 Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde 25.09.2017 Pabeigts
13.09.2017 DN_2017/8K Būvniecības materiālu iegāde 16.10.2017 Pabeigts
13.09.2017 DN_2017/7 „Par degvielas iegādi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” vajadzībām 25.09.2017 Pārtraukts
19.04.2017 DN_2017/6 Zāles pļaušanas pakalpojumu sniegšana Dobeles pilsētas un novada teritorijā 02.05.2017 Pabeigts
28.02.2017 DN_2017/5 Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts 13.03.2017 Pabeigts
13.02.2017 DN_2017/4 Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts 27.02.2017 Pārtraukts
13.02.2017 DN_2017/3 Daudzdzīvoķļu dzīvojamo māju un balkonu atjaunošana 27.02.2017 Pabeigts
20.01.2017 DN_2017/2 Darbinieku veselības apdrošināšana 06.02.2017 Pabeigts
20.01.2017 DN_2017/1 Kravas komerctransporta ar nolaižamajiem bortiem iegāde 06.02.2017 Pabeigts
26.10.2016 DN_2016/11 PVC logu un metāla ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana Dobeles novada dzīvojamās mājās 07.11.2016 Pabeigts
05.10.2016 DN_2016/10 Karstā un aukstā ūdens skaitītāju piegāde un uzstādīšana 17.10.2016 Pabeigts
26.08.2016 DN_2016/9 Komerctransporta iegāde SIA "Dobeles Namsaimnieks" vajadzībām 06.09.2016 Pabeigts
26.08.2016 DN_2016/8K Būvniecības materiālu iegāde 03.10.2016 Pabeigts
26.08.2016 DN_2016/7 Bojātā ārsienas posma atjaunošanas darbi un saplaisājušo ķieģeļu mūra pilastru nostiprināšana 06.09.2016 Pabeigts
26.08.2016 DN_2016/6 Daudzdzīvoķļu dzīvojamo māju un balkonu atjaunošana 06.09.2016 Pārtraukts
29.04.2016 DN_2016/5 Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts 13.05.2016 Pabeigts
26.04.2016 DN_2016/4 Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana un remonts 11.05.2016 Pārtraukts
29.02.2016 DN_2016/3 Remontdarbu materiālu iegāde 14.03.2016 Pārtraukts
26.02.2016 DN_2016/2 Logu un metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana dzīvojamās mājās Dobeles novadā 08.03.2016 Pabeigts
10.02.2016 DN_2016/1 Darbinieku veselības apdrošināšana 22.02.2016 Pabeigts
15.12.2015 DN_2015/12 Dobeles novada dzīvojamo māju remontdarbu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 29.12.2015 Pabeigts
01.10.2015 DN_2015/11 Komerctransporta piegāde SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” vajadzībām 12.10.2015 Pabeigts
14.09.2015 DN_2015/10 Par degvielas iegādi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” vajadzībām 25.09.2015 Pabeigts
10.09.2015 DN_2015/9 „Par degvielas iegādi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” vajadzībām 23.09.2015 Pārtraukts
09.09.2015 DN_2015/8 Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde 21.09.2015 Pabeigts
07.08.2015 DN_2015/7 Karstā un aukstā ūdens skaitītāju piegāde un uzstādīšana 19.08.2015 Pabeigts
10.07.2015 DN_2015/6 Komunālo pakalpojumu (attālinātas skaitītāju nolasīšanas) nodrošināšanai nepieciešamo datu iegūšanas, pārraides un uzglabāšanas pakalpojuma iegāde 22.07.2015 Pabeigts
03.06.2015 DN_2015/5 Komunālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo datu iegūšanas, pārraides un uzglabāšanas pakalpojuma iegāde 16.06.2015 Pārtraukts
23.04.2015 DN_2015/4 Zāles pļaušanas pakalpojumu sniegšana Dobeles pilsētas teritorijā 07.05.2015 Pabeigts
19.03.2015 DN_2015/3 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža prospektā 4, Dobelē ārsienas posma renovācija 16.04.2015 Pabeigts
03.03.2015 DN_2015/2 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža prospektā 4, Dobelē ārsienas posma renovācija 16.03.2015 Pārtraukts
04.02.2015 DN_2015/1 Darbinieku veselības apdrošināšana 16.02.2015 Pabeigts
25.09.2014 DN_2014/6 Degvielas iegāde 07.10.2014 Pabeigts