Kontakti

Kontakti


 

SIA “Dobeles namsaimnieks”
Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63781900

e-pasts: namsaimnieks@dobele.lv
e-pasts: namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 - 17.00
Otrdiena 8.00 - 17.00
Trešdiena 8.00 - 18.00
Ceturtdiena 8.00 - 17.00
Piektdiena 8.00 - 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

Norēķinu rekvizīti:
Vienotais reģ.Nr.: 48503021348
PVN reģ.Nr.: LV48503021348
AS “SEB Banka”
Konts Nr.:LV91UNLA0006000508407
AS “Swedbank”
Konts Nr.:LV33HABA0551036350561
Kases darba laiks:
Pirmdiena 8.00 - 17.00
Otrdiena 8.00 - 17.00
Trešdiena 8.00 - 18.00
Ceturtdiena 8.00 - 17.00
Piektdiena 8.00 - 16.00

Valdes loceklis:
Jānis Audzēvičs
Tālr.: 63781900
e-pasts: namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs:
Jānis Klepecs
Tālr.:63720983
e-pasts:janis.klepecs@dobelesnamsaimnieks.lv

Sekretāre:
Marina Jansone
Tālr.: 63781900
e-pasts: namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv

Tehniskās daļas vadītājs:
Jānis Kreicbergs
Tālr.:63781904
e-pasts:janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv

Klientu apkalpošanas speciālists:
Dzintars Rozenfelds
Tālr.: 63722079
e-pasts: klienti@dobelesnamsaimnieks.lv
Pieņemšanas laiks:
Otrdiena: 8.00-12.00
Ceturtdiena: 13.00-17.00

Jurists:
Līga Kricka
Tālr.: 63707294
e-pasts: jurists@dobelesnamsaimnieks.lv

Norēķinu administrators:
Baiba Deimanta
Tālr.: 63781902
e-pasts: baiba.deimanta@dobelesnamsaimnieks.lv

Galvenais grāmatvedis:
Agija Līvmane
Tālr.: 63707296
e-pasts:galvenagramatvede@dobelesnamsaimnieks.lv

Namu pārzinis:
Sandra Skrastiņa
Tālr.: 63722463
e-pasts: namuparzinis@dobelesnamsaimnieks.lv

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena: 8.00-12.00
Ceturtdiena: 13.00-17.00

Grāmatvedis par rēķiniem:
Anda Jansone Tālr.: 63745450

Iveta Zavadska Tālr.: 63722837

e-pasts: abonenti@dobelesnamsaimnieks.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine:
Ona Lučinska
Tālr.: 63781903
e-pasts: ona.lucinska@dobelesnamsaimnieks.lv

Ekonomists:
Ginta Putniņa
Tālr.:63745452
e-pasts: ekonomists@dobelesnamsaimnieks.lv

Datu aizsardzības speciālists:

Raivis Grūbe

tālr.: +371 67419000

epasts: raivis@grubesbirojs.lv

Viesturs Grūbe

tālr.: +371 67419000

epasts: viesturs@grubesbirojs.lv

Avārijas dienests:
Tālr.: 63781888

Mob.tālr.: 29179994 (diennakts)