Kontakti

Kontakti

 

Avārijas dienests:

Tālr.:63781888

Mob.tālr.: 29179994 (diennakts)

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 - 17.00
Otrdiena 8.00 - 17.00
Trešdiena 8.00 - 18.00
Ceturtdiena 8.00 - 17.00
Piektdiena 8.00 - 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

SIA"DOBELES NAMSAIMNIEKS"

Norēķinu rekvizīti:
Vienotais reģ.Nr.: 48503021348
PVN reģ.Nr.: LV48503021348
AS “SEB Banka”
Konts Nr.:LV91UNLA0006000508407
AS “Swedbank”
Konts Nr.:LV33HABA0551036350561

Valdes loceklis:
Jānis Audzēvičs
Tālr.: 63781900
e-pasts: namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv

Klientu apkalpošanas daļas vadītājs:
Jānis Klepecs
Tālr.:63720983
e-pasts:janis.klepecs@dobelesnamsaimnieks.lv

 

Tehniskās daļas vadītājs:
Jānis Kreicbergs
Tālr.:63781904
e-pasts:janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv

Sekretāre:
Kristīne Šuķevica
Tālr.: 63781900
e-pasts: namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv

Jurists:

Līga Kricka
Tālr.: 63707294
e-pasts: jurists@dobelesnamsaimnieks.lv

Galvenais grāmatvedis:
Ieva Grende
Tālr.: 63707296
e-pasts:galvenagramatvede@dobelesnamsaimnieks.lv

Norēķinu administrators:
Baiba Deimanta
Tālr.: 63781902
e-pasts: baiba.deimanta@dobelesnamsaimnieks.lv

Klientu apkalpošanas daļa

Namu pārvaldnieks:
Annija Bērziņa
Tālr.: 63707295
e-pasts: annija.berzina@dobelesnamsaimnieks.lv
Pieņemšanas laiks:
Otrdiena: 8.00-12.00
Trešdien: 13.00-17.00

Klientu apkalpošanas daļa

Namu pārzinis:
Dzintars Rozenfelds
Tālr.: 63722079
e-pasts: dzintars.rozenfelds@dobelesnamsaimnieks.lv
Pieņemšanas laiks:
Otrdiena: 8.00-12.00
Ceturtdiena: 13.00-17.00

Klientu apkalpošanas daļa

Namu pārzinis:
Ginta Vendele-Renga
Tālr.: 63700112
e-pasts: ginta.vendele@dobelesnamsaimnieks.lv

Pieņemšanas laiks:
Trešdien: 8.00-12.00
Ceturtdiena: 13.00-17.00

Klientu apkalpošanas daļa

Namu pārzinis, (speciālists mājokļu jautājumos):
Haralds Odriņš
Tālr.: 63722463
e-pasts: namuparzinis@dobelesnamsaimnieks.lv

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena: 8.00-12.00
Ceturtdiena: 13.00-17.00

Ekonomists:
Ginta Putniņa
Tālr.:63745452
e-pasts: ekonomists@dobelesnamsaimnieks.lv

 

Grāmatvedes par rēķiniem:
Sannija Puriņa Tālr.: 63722837

Diāna Ābelīte Tālr.: 63745450

e-pasts: abonenti@dobelesnamsaimnieks.lv

Datu aizsardzības speciālists:

Raivis Grūbe

tālr.: +371 67419000

epasts: raivis@grubesbirojs.lv

Viesturs Grūbe

tālr.: +371 67419000

epasts: viesturs@grubesbirojs.lv