DN_2015/8

ID Nr. DN_2015/8
Līguma veids Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības
Iepirkuma priekšmets Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde
Kontaktpersona Renāte Trapiņa-Ječe tel.nr. 63781904
Izsludināts 09.09.2015
Iesniegšanas termiņš 21.09.2015
Lēmuma pieņemšanas datums 28.09.2015
Informācijas atjaunošanas datums 28.09.2015
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 24 mēneši
Uzvarētājs AS “Lafipa” reģ. Nr.40003119227, jur.adr. Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021
Līgumcena EUR 34466.49 bez PVN
Dokumenti

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem par iepirkumu

Atbildes uz jautājumiem par iepirkumu 2

Lēmums