Notikumi

28.04.2017
namsaimnieks

SIA ”Dobeles namsaimnieks” informē, ka sākot no 2017.gada 26.aprīļa dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar pārskatu par 2016. gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4.pielikums). Pārskatu var saņemt pie SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālista 2. kabinetā vai ekonomista 6.

11.04.2017
namsaimnieks

Informējam, ka apkure tiks atslēgta iesniegumā vai protokolā norādītajā dienā saskaņā:

20.03.2017
namsaimnieks

SIA “Dobeles namsaimnieks” informē, ka ar 2017.gada 20.martu Dobeles pilsētas dzīvokļu īpašniekiem ir iespējams iepazīties ar savas dzīvojamās mājas faktiski piesaistītās kopjamās platības plānu.
Ar plānu var iepazīties:

01.03.2017
namsaimnieks

Informējam, ka no šī gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā. Grozījumi paredz:
1) dzīvokļa īpašniekam jāievēro mājas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktos dzīvokļu īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumus;

Lapas