Notikumi

11.04.2017
namsaimnieks

Informējam, ka apkure tiks atslēgta iesniegumā vai protokolā norādītajā dienā saskaņā:

20.03.2017
namsaimnieks

SIA “Dobeles namsaimnieks” informē, ka ar 2017.gada 20.martu Dobeles pilsētas dzīvokļu īpašniekiem ir iespējams iepazīties ar savas dzīvojamās mājas faktiski piesaistītās kopjamās platības plānu.
Ar plānu var iepazīties:

01.03.2017
namsaimnieks

Informējam, ka no šī gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā. Grozījumi paredz:
1) dzīvokļa īpašniekam jāievēro mājas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktos dzīvokļu īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumus;

14.02.2017
namsaimnieks

Pašvaldība veic valsts dzīvojamo māju privatizāciju, bet to ilgtermiņa apsaimniekošana nav pašvaldības darbības funkcija.

Lapas