Notikumi

01.10.2018
namsaimnieks

Informējam, ka apkure tiks pieslēgta iesniegumā vai protokolā norādītajā dienā saskaņā:

02.07.2018
namsaimnieks

Pašvaldība veic valsts dzīvojamo māju privatizāciju, bet to ilgtermiņa apsaimniekošana nav pašvaldības darbības funkcija.

13.04.2018
namsaimnieks

SIA ”Dobeles namsaimnieks” informē, ka sākot no 2018.gada 9.aprīļa dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2017.gadu (4.pielikums).

19.03.2018
namsaimnieks

Par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos
Legionella spp. baktēriju izplatības ierobežošanai

 

Lapas