Notikumi

19.07.2022
paziņojumi

                                                    PAZIŅOJUMS

13.07.2022
namsaimnieks

Lūdzam ņemt vērā!!!!
Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi atbalsta programmu siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022/2023 apkures sezonai!!!

Pielikumā - primāro iespēju apkopojums un Ekonomikas ministrijas atbalsts.

Sagatavoja:

J.Klepecs

27.05.2022
paziņojumi

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.04.2022. padomes lēmumu Nr.61, SIA “Dobeles enerģija” apstiprināti šādi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa):

siltumenerģijas ražošanas tarifs 36,73 EUR/MWh;

siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 13,64. EUR/MWh;

Lapas