Notikumi

27.04.2023
paziņojumi

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”

Darba laiks: 

01. maijā - BRĪVS

03. maijā no plkst. 8.00 līdz 17.00

05. maijā – BRĪVS

20. maijā no plkst. 8.00 līdz 16.00

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00

11.04.2023
paziņojumi

PAZIŅOJUMS

Sakarā ar siltumenerģijas tarifa maiņu, kas mainās 15.04.2023., lūdzam, no 14.04.2023. līdz 16.04.2023. nodot karstā ūdens patēriņa rādījumus, par laika periodu no 01.04.2023. līdz 15.04.2023.

Karstā ūdens skaitītāja rādījumus var nodot:

● E-pastā: [email protected]

11.04.2023
paziņojumi

INFORMĀCIJA!

SIA ”DOBELES NAMSAIMNIEKS” informē, ka sākot no 2023.gada 1.aprīļa dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2022.gadu (3.pielikums).

06.04.2023
paziņojumi

Informējam, ka Dobeles pilsētas ūdensapgādes sistēmas profilaktiskā dezinfekcija tiks veikta šī gada 17. un 18. aprīlī, tādēļ ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša.

Lapas