Notikumi

11.05.2021
namsaimnieks

Informējam, ka no 10.maija uzsākta centralizētās apkures atslēgšana visām SIA „ DOBELES NAMSAIMNIEKS” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu mājām. Apkure tiks atslēgta rindas kārtībā, un tiek plānots, ka visās dzīvojamās mājās tā tiks atslēgta nedēļas laikā.

07.05.2021
paziņojumi

Informējam, ka sakarā ar SIA "DOBELES ŪDENS" remontdarbiem 11. maijā no plkst. 9:00 līdz 13:00 tiks pārtraukta ūdens padeve visā Dobeles pilsētā. Ūdens padeve var būt atjaunota pirms norādītā laika.

Sīkāka informācija pa tālruni – 28359213 vai www.dobelesudens.lv

06.04.2021
namsaimnieks

SIA ”DOBELES NAMSAIMNIEKS” informē, ka sākot no 2021. gada 6. aprīļa dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2020.gadu (3.pielikums).

25.03.2021
namsaimnieks

Uzņēmums aicina dzīvokļu īpašniekus, kuri atrodas prombūtnē, izmantot MK noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 28. punktā noteikto.

Lapas