Notikumi

24.04.2020
paziņojumi

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanai attālināti darba dienās:

● Avārijas dienests - tālr. 63781888
                e-pasts: dezurants@dobelesnamsaimnieks.lv

23.04.2020
namsaimnieks

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” informē, ka saistībā ar ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai un grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.1013, ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu lapiņu apstrāde netiks veikta!

14.04.2020
namsaimnieks

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” informē, ka SIA “Dobeles Ūdens” Dobeles pilsētā veiks ūdens apgādes sistēmas profilaktisko dezinfekciju šā gada 20. un 21. aprīlī, tādēļ ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā novārīt!

03.04.2020
namsaimnieks

Ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību un sekmēt nepieciešamo drošības pasākumu ievērošanu, uz Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku nebūs nepieciešams nodrošināt piekļuvi dzīvokļos esošajiem ūdens patēriņa skaitītājiem un citiem skaitītājiem (arī siltuma maksas sadalītājiem), kas nav komercskaitītāji, un veikt to nomaiņu vai atkārtoto vai pirmstermiņa verificēšanu.

Lapas