Notikumi

Dobeles pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem jauna īres maksa
19.07.2022
paziņojumi

                                                    PAZIŅOJUMS

Saskaņā ar 2022.gada 1.jūlija Dobeles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.23 “Par Dobeles novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”, informējam, ka no 2022.gada 1.septembra tiks mainīta īres maksa Dobeles novada pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem.

Vairāk informācijas:

https://likumi.lv/ta/id/333256-par-dobeles-novada-pasvaldibai-piederoso-...