Notikumi

Tāmes 2021. gadam!
14.10.2020
namsaimnieks

No 15.10.2020. var iepazīties ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi (1.pielikums), kā arī ar uzturēšanas darbu plānu (2.pielikums) 2021.gadam pie SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālista 7. kabinetā, namu pārziņa 10.kabinetā vai ekonomista 4. kabinetā Zaļā iela 3, Dobelē, kā arī  reģistrējušies klienti mājas lapā www.dobelesnamsaimnieks.lv.
Lūdzam, ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā,  dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas tāmi un uzturēšanas darbu plānu 2021. gadam. Ja pēc minētā termiņa beigām mājas kopsapulces protokols netiks saņemts, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 408 18.punktu, aprēķinātā maksa nākamajam kalendārajam gadam stājas spēkā ar nākošā gada 1.janvāri.

SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālists, tālr.63722079