Notikumi

SIA "Dobeles namsaimnieks" aicina dzīvokļu īpašniekus piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā
10.09.2021
namsaimnieks

Pašvaldība veic valsts dzīvojamo māju privatizāciju, bet to ilgtermiņa apsaimniekošana nav pašvaldības darbības funkcija. Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pants nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem brīdī, kad privatizēti vairāk kā 50 + 1% no atsevišķo dzīvokļu īpašumiem, jānotur dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, lai pārņemtu valdījuma tiesības, izraudzītu pilnvaroto personu, un noslēgtu pilnvarojuma līgumu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām pārņemt savas dzīvojamās mājas valdījuma tiesības, noslēgt pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA “Dobeles namsaimnieks” un Jums būs iespējas:
• pieņemt lēmumus par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
• kontrolēt, kā izlieto mājas apsaimniekošanas maksu;
• lemt par ieguldījumiem mājas atjaunošanā.
Visefektīvākā pieeja – sadarbība, tādēļ aicinām ikvienu dzīvokļa īpašnieku atnākt pie SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālista 2. kabinetā (klientu pieņemšanas laikā) Zaļā iela 3, Dobelē, lai pārrunātu par veicamajām darbībām, kuras nepieciešamas veikt, lai pārņemtu savu dzīvojamo māju un saņemtu informāciju kā efektīvi pārvaldīt savu īpašumu.

SIA “Dobeles namsaimnieks”