Notikumi

06.04.2021
namsaimnieks

SIA ”DOBELES NAMSAIMNIEKS” informē, ka sākot no 2021. gada 6. aprīļa dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2020.gadu (3.pielikums).

25.03.2021
namsaimnieks

Uzņēmums aicina dzīvokļu īpašniekus, kuri atrodas prombūtnē, izmantot MK noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 28. punktā noteikto.

04.03.2021
namsaimnieks

Pašvaldība veic valsts dzīvojamo māju privatizāciju, bet to ilgtermiņa apsaimniekošana nav pašvaldības darbības funkcija.

12.01.2021
namsaimnieks

Ministru kabineta noteikumi noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” grozījumi, kas stājās spēkā 2020. gada 23.

Lapas