Notikumi

Tarifa maiņa karstajam ūdenim un apkurei
11.04.2023
paziņojumi

PAZIŅOJUMS

Sakarā ar siltumenerģijas tarifa maiņu, kas mainās 15.04.2023., lūdzam, no 14.04.2023. līdz 16.04.2023. nodot karstā ūdens patēriņa rādījumus, par laika periodu no 01.04.2023. līdz 15.04.2023.

Karstā ūdens skaitītāja rādījumus var nodot:

● E-pastā: [email protected]

● Papīra formātā, norādot rādījumu iesniegšanas datumu, (lapiņas) nogādāt līdz SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” kastītei.

*Ja skaitītāja rādījumi par norādīto laika periodu netiks iesniegti, tad karstā ūdens patēriņš tiks aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.

Paldies par atsaucību!

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”

04.04.2023.