Notikumi

Tāmes 2022.gadam!
15.10.2021
namsaimnieks

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” informē, ka no 15.10.2021. dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas var iepazīties ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī ar uzturēšanas darbu plānu 2022.gadam.
Reģistrētiem klientiem informācija ir pieejama savā klientu profilā mājas lapā www.dobelesnamsaimnieks.lv.
Nereģistrēti klienti, iepriekš piesakoties pa tālr. Nr. 63722079 un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, to var izdarīt SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” Zaļā ielā 3, Dobelē, klientu apkalpošanas daļā 7. kabinetā vai pie namu pārziņa 10.kabinetā.  Ierodoties, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei vai ID kartei) un derīgam vakcinācijas sertifikātam.
Lūdzam, ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā,  dzīvokļu īpašnieku kopībai pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas tāmi un uzturēšanas darbu plānu 2022. gadam.
Ja pēc minētā termiņa beigām dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums netiks saņemts, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 408 18.punktu, aprēķinātā maksa nākamajam kalendārajam gadam stājas spēkā ar nākošā gada 1.janvāri.