Notikumi

SILTUMENERĢIJAS TARIFS DOBELĒ
27.04.2022
paziņojumi

Siltumenerģijas tarifs Dobelē
Avots: LSM.lv

  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) skaidroja, ka pēdējo reizi siltumenerģijas tarifā iekļautās izmaksas tika pārskatītas pirms 14 gadiem, tarifu apstiprinot Jelgavas reģionālajam sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. Līdz ar to jaunajā tarifā ir būtiski mainījušās gan iepirktās siltumenerģijas izmaksas, gan apjomi, kā arī citas izmaksu pozīcijas, kas ietekmējušas tarifa apmēru.
  Siltumenerģiju SIA "Dobeles enerģija" saražo pati, izmantojot gan dabasgāzi, gan atjaunojamos resursus – koksnes granulas –, kā arī daļu siltumenerģijas iepērk no citiem siltumenerģijas ražotājiem. Salīdzinot ar 2021. gada faktiskajām izmaksām, lielāko izmaksu pieaugumu tarifā rada iepirktās siltumenerģijas un kurināmā izmaksas, kas tarifā palielinājušās par 60,4%, kamēr komersanta peļņa samazinājusies par 37,8%.
  Jūnijā gaidāmais siltumenerģijas tarifs, salīdzinot ar citu SPRK regulēto siltumapgādes komersantu tarifiem, būs viens no zemākajiem valstī.
  Tas galvenokārt saistīts ar to, ka SIA "Dobeles enerģija" noslēgusi dabasgāzes līgumu periodā, kad dabasgāzes cena tirgū, salīdzinot ar aktuālo situāciju, bija daudz zemāka. Tiesa, šovasar, beidzoties līgumam, komersantam būs nepieciešams noslēgt jaunu līgumu par aktuālo dabasgāzes tirgus cenu.  Tas ietekmēs arī tarifa apmēru," skaidroja SPRK padomes locekle Anna Upena.
  Līdz ar jaunā tarifa apstiprināšanu SPRK izdeva atļauju SIA "Dobeles enerģija" pašai noteikt siltumenerģijas tarifus. Tas nozīmē, ka kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņu gadījumā komersantam būs iespēja savlaicīgāk reaģēt un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Savukārt gadījumā, ja šo izmaiņu rezultātā tarifs samazinās, komersantiem ir pienākums noteikt lietotājiem zemāku tarifu. Turklāt lēmums uzliek pienākumu komersantam iesniegt arī informāciju SPRK par jaunajiem kurināmā piegādes līgumiem un kurināmā cenas izmaiņām.