Notikumi

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu
21.07.2014
paziņojumi

SIA „DOBELES ŪDENS", reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, LV-3701, 2014.gada 14.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 12.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs *

(bez PVN)**

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)**

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%)
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0.87 0.97 11.4 %
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1.30 1.50 15.4%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2014.gada 1.oktobri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma samazināšanos (ūdens apgādes pakalpojumiem par 1.0%) un izmaksu pieaugumu ūdenssaimniecības pakalpojumiem par 21.4% (salīdzinājums ar 2014. gada faktiskajiem skaitļiem).