Notikumi

Par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu
12.01.2021
namsaimnieks

Ministru kabineta noteikumi noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” grozījumi, kas stājās spēkā 2020. gada 23. aprīlī, nosaka izmaņas ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas kārtībā ārkārtējās situācijas periodā – visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru dzīvokļu īpašumos esošo individuālo ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas termiņš beidzies pirms ārkārtējās situācijas vai tās laikā, šo ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tas nozīmē, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek ņemti vērā iedzīvotāju deklarētie ūdens skaitītāju rādījumi un netiek aprēķināta ūdens patēriņa starpība.