Notikumi

Par apkures pieslēgšanas un atslēgšanas kārtību SIA ''Dobeles namsaimnieks'' apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās.
01.10.2014
namsaimnieks

Informējam, ka MK noteikumi Nr.876 ''Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi'', kas stājušies spēkā 2008.gada 21.oktobrī, vairs nenosaka apkures perioda sākumu un beigas.
Saskaņā ar Dzīvokļa  īpašuma likuma 16.pantu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums (50+1 balss) vai mājas pilnvarotā persona (mājas vecākais) nosaka apkures perioda sākuma un beigu kārtību, nosūtot iesniegumu SIA „Dobeles namsaimnieks”.
Apkure daudzdzīvokļu mājai tiks pieslēgta iesniegumā norādītajā dienā pie nosacījuma, ka mājai nav būtisks parāds par apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem.
Ēku iedzīvotāju individuālie iesniegumi par apkures pieslēgšanu (atslēgšanu) netiks izskatīti!
SIA „Dobeles namsaimnieks” daudzdzīvokļu māju pakāpenisku pieslēgšanu apkurei (vai atslēgšanu perioda beigās) uzsāks pie nosacījuma, ja vidējā diennakts āra gaisa temperatūra 3 dienas pēc kārtas būs zemāka (vai aukstāka perioda beigās) par +8 C un ja dzīvokļu īpašnieki nebūs nolēmuši savādāk.

Daudzdzīvokļu mājām Bērzes ielas masīvā, ņemot vērā esošos laikapstākļus, SIA „Dobeles namsaimnieks” plāno pieslēgt apkuri vienlaicīgi visām daudzdzīvokļu mājām līdz 17.10.2014.