Notikumi

Par apkures pieslēgšanas kārtību SIA ''Dobeles namsaimnieks'' apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās
01.10.2018
namsaimnieks

Informējam, ka apkure tiks pieslēgta iesniegumā vai protokolā norādītajā dienā saskaņā:

  •  ar rakstveida iesniegumu no mājas pilnvarotās personas (mājas vecākā);
  •  ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (50+1 balss).

Ēku iedzīvotāju individuālie iesniegumi par apkures pieslēgšanu (atslēgšanu) netiks izskatīti!
Nav spēkā citi noteikumi vai nosacījumi, kā, piemēram, vidējā gaisa temperatūra, kas regulētu apkures pieslēgšanas kārtību – tikai iedzīvotāju pašu izvēle.

Vienlaicīgi visām daudzdzīvokļu mājām Bērzes ielas masīvā plānots pieslēgt apkuri ņemot vērā laikapstākļus.

SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālists, tālr.63722079