Notikumi

Centralizētā apkure
30.10.2014
namsaimnieks

Š.g. 22.oktobrī siltums pieslēgts visām  SIA "Dobeles namsaimnieks" pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu mājām ar centralizētās siltumapgādes padevi.