Notikumi

Apsaimniekošanas tāmes 2017.gadam!
14.10.2016
namsaimnieks

No 15.10.2016. var iepazīties ar dzīvojamās dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017.gadam kopsavilkumu (2.pielikums) un ar nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem (3.pielikums) pie SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālista 2. kabinetā, namu pārziņa 10.kabinetā vai ekonomista 6. kabinetā Zaļā iela 3, Dobelē, kā arī  reģistrējušies klienti mājas lapā www.dobelesnamsaimnieks.lv.
Lūdzam 30 darba dienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ja pēc minētā termiņa beigām mājas kopsapulces protokols netiks saņemts, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1014 14.punktu, aprēķinātā maksa nākamajam kalendārajam gadam stājas spēkā ar 2017. gada 1.janvāri.

SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālists, tālr.63722079.