Notikumi

06.11.2014
paziņojumi

Ministru kabineta 3.novembra sēdē atbalstīti grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, nosakot, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk tiks sadalīta pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita.

30.10.2014
namsaimnieks

Š.g. 22.oktobrī siltums pieslēgts visām  SIA "Dobeles namsaimnieks" pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu mājām ar centralizētās siltumapgādes padevi.

01.10.2014
namsaimnieks

Informējam, ka MK noteikumi Nr.876 ''Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi'', kas stājušies spēkā 2008.gada 21.oktobrī, vairs nenosaka apkures perioda sākumu un beigas.

03.09.2014
namsaimnieks

Tiešie norēķini

Lapas