Notikumi

17.03.2015
paziņojumi

CIENĪJAMIE IEDZĪVOTĀJI!

Informējam Jūs, ka Dobeles pilsētā veiks ūdens apgādes sistēmu profilaktisko dezinfekciju 2015.gada 23. un 24.martā. Šajā laikā nepieciešams radīt ūdens patēriņu pilsētā, jo īpaši sistēmas galos, atverot ūdens krānus. Ūdens notecināšana nepieciešama, lai attīrīšanas/dezinfekcijas līdzeklis nonāktu visā apgādes sistēmā.

09.03.2015
namsaimnieks

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS ” paziņo, ka klientu ērtībai, no š. g. 1. aprīļa mainīsies  administrācijas un  kases darba laiks :  pirmdien,  otrdien,  ceturtdien no 8:00-17:00,  trešdien no 8:00-18:00, piektdien no 8:00-16:00.  Pārtraukums  no 12:00-13:00. Kases darba laiks bez pārtraukuma.

02.03.2015
namsaimnieks

SIA "Dobeles namsaimnieks" turpina uzsākto tikšanos ar dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekotajās mājās.

 

 

 

 

 

SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālists, tālr.63722079

17.02.2015
namsaimnieks

   Februāra vidū daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras pārņemtas dzīvokļu īpašnieku valdījumā un noslēgts pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums ar SIA “Dobeles namsaimnieks”, tiek piedāvāts dzīvojamās mājas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014.gadu un katrai mājai individuāls tāmes projekts 2015. gadam.

Lapas